W&K

Mechanické priemyselné montáže

Mechanické priemyselné montáže

Mechanické a montážne závody, relokácie strojov a technológii, montáže hydraulických a pneumatických systémov, montáže oceľových konštrukcií, výstavba potrubí, vrátane izolácie, ...

viac >>>

Elektrické priemyselné montáže

Elektrické priemyselné montáže

Priemyselné elektroinštalácie, zásobovanie inštalačným materiálom ako káble, vodiče, kanálové trasy a pod., projekty elektroinštalácii, kabeláží, PLC programovanie a programovanie robotov, ...

viac >>>

Projektový a výkonný manažment

Projektový a výkonný manažment

Organizovanie a plánovanie projektov, manažment bezpečnosti a kvality, verejné obstarávanie a koordinácia projektov, montážna dokumentácia a  preberacie protokoly, ...

viac >>>

Ochrana zdravia a BOZP

Ochrana zdravia a BOZP

školenia BOZP a inštruktáže zamestnancov, školenia pre žeriavnikov, vodičov vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín, kontrola prenosných elektrických spotebičov, ...

viac >>>

Zariadenia a nástroje

Zariadenia a nástroje

Prenájom nástrojov a zariadení pre staveniská všetkých druhov, prenájom dopravných vozíkov, prenájom kontajnerov všetkých druhov, prenájom špeciálnych nástrojov, ...

viac >>>

O W&K

Skupina W&K je prísľubom výkonov celkom iného druhu.

viac >>>

W&K v médiach

Pozrite si videá o W&K na 

našej video stránke. viac >>>

W&K Industrietechnik s.r.o.
Štvrť SNP 155/72
SK-914 51 Trenčianske Teplice

Telefón:+421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00
E-Mail: 

KONTAKT

 

 

 

Zastúpenia

Sociálne siete