Spektrum
našich činností

Bezpečnosť práce

Certifikovanými kvalifikovanými pracovníkmi nezaisťujeme len pracovné výkony personálu W&K, ponúkame aj kompletné zabezpečenie bezpečnosti práce vo vašej spoločnosti.

Naše výkony:

  • Školenia a poučenia personálu o bezpečnosti
  • Školenia pre žeriavnikov, vodičov vysokozdvižných vozíkov a obsluhu plošín
  • Skúšanie mobilných elektrických prevádzkových prostriedkov
  • Poskytovanie ochranných a bezpečnostných prostriedkov
  • Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • BOZP – riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Manažment BOZP a ŽP pre spoločnosti a stavby
  • Vykonávanie posúdení rizík
  • Skúšanie náradia podliehajúceho kontrole
Tešíme sa na váš dopyt!

W&K Industrietechnik s.r.o.
Štvrt SNP 155/72
SK-914 51 Trencianske Teplice

Telefon: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

 

Späť na prehľad