Spektrum
našich činností

Elektrická priemyselná montáž

Druhou hlavnou oblasťou činností W&K sú elektrické montáže vo všetkých odvetviach.
Následne sú uvedené hlavné oblasti spektra elektrických montáží.

  • Základné priemyselné elektroinštalácie
  • Dodávka kompletného inštalačného materiálu
  • Plánovanie elektrických rozvodov
  • Programovanie PLC a robotov
  • Merania podľa noriem DIN a EN a tiež sieťové merania
  • Prestavby a rozšírenia existujúcich zariadení
  • Uvedenie do prevádzky a sprevádzanie počas uvedenia do prevádzky
  • Elektrická dokumentácia
Tešíme sa na váš dopyt!

W&K Industrietechnik s.r.o.
Štvrt SNP 155/72
SK-914 51 Trencianske Teplice

Telefon: +421 32 285 80 02
Fax: +421 32 281 20 00

 

Späť na prehľad